Schaduwhinder analyse met een bezonningsstudie

bezonning

Schaduwhinder kan in beeld gebracht worden met een schaduwonderzoek, ook wel een bezonningsstudie genoemd. 3DL Tekenwerk kan uw bezonningsstudie verzorgen van a tot z. Met onze specialistische 3d software maken we voor een een accuraat bezonningsrapport. 

Wat is een bezonningsstudie?

Een bezonningsstudie of schaduwstudie is een analyse van de schaduwen door de zon die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van een gebouw. Met een bezonningsstudie kan per locatie beoordeeld worden hoe het verloop van de zon gedurende de dag zorgt voor schaduwen op het maaiveld en op gebouwen op die locatie. Een bezonningsstudie wordt gemaakt door een omgeving in 3D uit te tekenen inclusief gebouw massa en eventueel hoogteverschillen in het terrein. 

bezonningsstudie

Een voorbeeld van een 2D top view projectie uit een bezonningsstudie

Van particulier tot projectontwikkelaar

3DL heeft ruime ervaring in het maken van bezonningsstudies. De afgelopen jaren hebben we meer dan 100 verschillende studies gemaakt. Voor particuliere klanten, als het gaat om een uitbouw of opbouw, en ook voor projectontwikkelaars waarbij 3DL Tekenwerk de bezonning van complete woonwijken in kaart heeft gebracht. 

Wanneer heb je een bezonningsstudie nodig?

De gemeente vraagt in bepaalde gevallen om een bezonningsstudie als aanvulling op een bouwvergunningsaanvraag. Zo'n bezonningsstudie bestaat uit een rapportage waarin op specifieke data en tijdstippen de schaduw die de zon werpt met afbeeldingen visueel wordt gemaakt. Bij het maken van een bezonningsstudie zijn een aantal data relevant. Een bezonningsstudie is ook een handig middel als er midden in een woonwijk een opbouw of uitbouw is gepland. Als je zelf gaat bouwen kun je met een bezonningsstudie aan de buren laten zien wat het effect is van de uitbouw of opbouw. En ze daarmee hopelijk gerust stellen. Als je buren bouwplannen hebben en je wilt zelf weten of je in de zomer nog wel direct zonlicht op je terras kunt hebben brengt een bezonningsstudie inzicht. 

Hoe wordt een bezonningsstudie gemaakt?

Voordat we een bezonningstudie maken starten we met het verzamelen van de beschikbare gegevens. Aan de hand van tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie maken we een 3D tekening van het betreffende gebouw. In dit model wordt de bouwmassa uitgewerkt van de bebouwing die schaduw veroorzaakt. Bij het opstellen van de bezonningsstudie houden we rekening met de geografische coördinaten en ook zomer en wintertijd wordt in de analyse meegenomen. Het 3D model wordt op een noordgerichte situatietekening geplaatst. Met gespecialiseerde software maken we vervolgens visualisaties van de bezonning.

bezonningsstudie-analyse

verschillende tijdstippen in beeld gebracht

Bezonningsstudie in 2D of in 3D weergave

De basis bezonningsstudie is een analyse in top view 2D projectie. De 2D weergave in bovenaanzicht geeft een duidelijk beeld van de schaduwval. In sommige gevallen is een 3D projectie noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de bezonning. Denk bijvoorbeeld aan een grote (terras) overkapping. In top view zie je dan niet hoe ver de zon onder deze overkapping door komt. Omdat we met 3D modellen werken is het gelukkig ook mogelijk om afbeeldingen te genereren met de schaduw projectie in 3D. Deze 3D perspectieven spelen ook bij toetsing van de TNO bezonnings norm een belangrijke rol.

TNO Bezonningsnorm analyse

Naast de basis bezonningsstudie is er ook de zogenaamde TNO bezonningsnorm analyse. De TNO bezonningsnorm is een norm die voorschrijft hoeveel mogelijke directe zonuren er moeten per dag, gedurende een bepaalde periode in het jaar. Er is een lichte en een strenge norm. 3DL Tekenwerk kan beide normen voor u toetsen op uw situatie. De TNO bezonningsnorm werkt met meetpunten die geplaatst worden in het midden van een vensterbank aan de binnenzijde van het glas in de woonkamer. In het 3D model dat 3DL Tekenwerk maakt kan nauwkeurig bekeken worden of de zon dit meetpunt in midden van de vensterbank bereikt. Door deze 3D renderings per tijdsstip gedurende de dag op relevante data te analyseren kunnen we beoordelen of een gebouwde omgeving wel of niet aan de bezonningsnorm voldoet. 

3d-studie-schaduw-onderzoek

3D studie schaduwonderzoek TNO bezonningsnorm check

Schaduwhinder door bomen of andere objecten

Naast gebouwen is het ook mogelijk een analyse te maken van schaduwhinder door bomen of andere objecten.
Wanneer de hoogte van een boom bekend is en de breedte van de boomkruin kunnen we een schematische weergave van deze boom uitwerken. Daarna kan de schaduw die een boom genereerd op een situatietekening geprojecteerd worden. Volg deze link naar een eenvoudige methode voor het bepalen van de hoogte van bomen.

3d-animatie-bezonning

gif animatie bezonning studie bomen